Ovenbouw Holland Groep
T +31 (0)251 278800
F +31 (0)251 216625
E info@ovenbouwholland.nl

  • IMG_0335.jpg
  • opstelling brander 1 web.jpg
  • DSCN0381, web.jpg
  • transport verdeelbak 003.jpg
  • BILD0929.JPG
  • foto's KF2 008.jpg

Ovenbouw Modulair & Prefab Products BV

    Ovenbouw Modulair & Prefab Products is speciaal gericht op het maken van geprefabriceerde vuurvaste vormdelen welke toegepast worden in de zogenaamde module bouw ten einde enerzijds de bouwtijd drastisch te verkorten en anderzijds om gecompliceerde vormen in een perfecte kwaliteit uit te voeren waardoor de problematiek van het "on site" bouwen van dergelijke gecompliceerde vormen geheel en al worden geëlimineerd.
De engineering, materiaalkeuze en droog- cq opstookschema worden vooraf in nauwe samenwerking met onze deskundigen (en die van onze opdrachtgevers) uitgevoerd om een optimaal presterend product te realiseren. Uitgangspunt hierbij is te allen tijde een lange levensduur, perfecte integratie in bestaande installaties en/of reeds aanwezige bekledingen, beide gekoppeld aan een gunstige kosten/baten analyse.
Onze producten worden over de gehele wereld toegepast, onder andere in Europa en Azië.